کتاب راهنمای آموزشی روش تمرینی محدودیت جریان خون

Blood Flow Restriction Training A guide to implementation of BFR training

کتاب حاضر با عنوان راهنمای آموزشی روش تمرینی محدودیت جریان خون برای علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این روش تمرینی در اختیار قرار می‌گیرد.

Blood-Flow-Restriction-Guide

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *