اخبار و رویدادها

سمپوزیوم عوارض مکانیکال پس از انفارکتوس حاد میوکارد با امتیاز بازآموزی

سومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب و اکمو

هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

نهمین كنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون ، مواد و تجهیزات پزشکی

چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران

کمر بند محافظت کننده بیمار

کمربند محافظ بیمار با سگک و قلاب یک تسمه ایمنی و صفحه میانی روکش دار که مناسب تخت جراحی است.

صفحه میانی محافظت کننده و نرم است.

فوم استفاده شده در آن رسانا است.

  کمر بند قابل تنظیم است.

شامل 2 قلاب ریل جانبی برای چسباندن و جدا کردن سریع بند روی تخت اتاق عمل است.

در 3 طول  موجود است.

این کمربند بسیار ایمن و باعث کنترل عفونت می شود.

مقالات در زمینه مهندسی پزشکی