در آخرین تصمیمات هیئت مدیره شرکت برندآرسام به آنهوما تغییر یافت.

آرسام
محصولات ما
پخش ویدیو

روش تمرینی محدودیت جریان خون (BFR)

پخش ویدیو

تورنیکت دیجیتال

پخش ویدیو

کاف انفوزیون فشاری (پوشر خون)

پخش ویدیو

مانتیس

پخش ویدیو

تورنیکت دستی پنوماتیک

پخش ویدیو

گوشی مری دیجیتال

برخی از مشتریان ما