گواهی ایزو آنهوما

گواهی استاندارد ISO

گواهی ایزو 13485، تمرکز بر سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ خدمات پس از فروش و توزیع انواع تجهیزات پزشکی دارد که شرکت آنهوما موفق به کسب  این گواهی استاندارد شده است.

گواهی ساخت کاف تورنیکت

کاف نام وسیله ای است که به دور اندام بسته میشود تا مسیر جریان خون را مسدود کند.
کاف های بادوام آنهوما  برای اطمینان از عملکرد بهتر واستفاده راحت و مکرر بوسیله متخصصان این شرکت برای اولین بار به صورت  منحصربفرد طراحی و تولید شده است و توانسته است رضایت کامل مشتریان را برآورده کند.
پروانه تولید کاف
تورنیکت

گواهی ساخت کاف تورنیکت هوشمند

جدیدترین دستگاه تورنیکت تمام اتوماتیک هوشمند مدل RTQ310

انطباق با استاندارد 2016:13485 (ISO)

پیرو قرارداد به شماره 99382.3A.CO ،ممیزی مراقبتی اول شرکت فراهوش
الکترومکانیک آرسام با دامنه کاری

Design, Production, Sales, After Sales Services of Tourniquet
Device, Pneumatic Cuffs, Patient Transfer Device, Infusion Cuffs,
Irrigation Cuffs, Automatic Pressure Infusion, Blood Flow
Restriction Training,Intermitted Pneumatic Comoression
(Compression therapy),and Hospital Positions

با موفقیت به اتمام رسیده است و نتیجه ثبت و صدور گواهینامه 2016:ISO13485 به دفتر مرکزی Unification
 Standards Certification Body (US Cert)

توصیه شده است .

گواهی ساخت کاف تورنیکت چند بار مصرف

جدیدترین دستگاه تورنیکت تمام اتوماتیک هوشمند چند بارمصرف

Multifunction smart Tourniquet

Model/Type :RTQ-310

EMC TEST REPORT

Test repoet TL7-700C6-T2

Blood Flow restriction Training

Type /Model: Yalsa

AUTOMATIC PRESSURE INFUSION

Model/Type :Anil

گواهی استاندارد ISO

گواهی ایزو 13485، تمرکز بر سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ خدمات پس از فروش و توزیع انواع تجهیزات پزشکی دارد که شرکت آنهوما موفق به کسب  این گواهی استاندارد شده است.