یافته های جدید در زمینه ی درمان دیابت نوع ۲

یافته های مطالعات حیوانی در سال ۲۰۲۱ حکایت از نقش بسیار عالی درمان ترکیبی محدودیت جریان خون(BFR) با تحریکات الکتریکی (ES) فیزیوتراپی در موش های مبتلا به دیابت نوع ۲ دارد

-تخریب عروق خونی عضلات و ایجاد هایپوکسی و لاغری عضلات یکی از مشکلات شایع افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ می باشد
-در این تحقیق ۲۴ موش مبتلا به دیابت نوع ۲ به چهار گروه تقسیم شدند
– گروه 1 موشهای مبتلا به دیابت نوع ۲ که با روش محدودیت جریان خون درمان شدند
– گروه 2 موشهای مبتلا به دیابت نوع ۲ که با تحریکات الکتریکی درمان شدند
– گروه 3 موشهای مبتلا به دیابت نوع ۲ که همزمان با محدودیت جریان خون و تحریکات الکتریکی درمان شدند
– گروه 4 موشهای سالمی بودند که جهت مقایسه ی اثرات درمان به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند

-نتیجه ی این تحقیق نشان داد که موش های مبتلا به دیابت نوع ۲ که همزمان محدودیت جریان خون (BFR) و تحریکات الکتریکی (ES) فیزیوتراپی را دریافت کرده بودند از تخریب عروق خونی در عضلات آن ها جلوگیری شد. همچنین فاکتورهای رشد عروق خونی در بدن آن ها افزایش یافت.