شرکت فراهوش الکترومکانیک آرسام

About Us

Farahosh Arsam Electromechanical Company was established in 2015 with the aim of innovation, patent and production in the field of medical engineering. In 2017, by presenting knowledge-based goods, it succeeded in obtaining the certificate of knowledge-based company.

In the latest decisions of the company's board of directors regarding the process of formulating the rebranding strategy of Arsam brand, it was changed to Anhoma. In order to solve the existing problems in the field of medicine and hospital, this company undertakes innovations and inventions in Iran and the world and produces its inventions with high capability in order to eliminate the existing defects in medical centers with the participation of doctors and Staff.

Honors

مهندس وکیلی مدیرعامل شرکت فراهوش الکترومکانیک آرسام از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری فارس با انتخاب داوران در جمع مخترعین برتر کشوری قرار گرفت.

Fifty-eighth Alborz Foundation Award، همزمان با ۱۷ استان در شیراز نیز به صورت ویدیو کنفرانس برگزار و از  افراد برتر ساکن استان فارس تجلیل شد.The ceremony was held in the form of a video conference due to the outbreak of the corona virus, and five top scientists, inventors and students living in Fars province were honored.

بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ خورشیدی با هدف کمک به اشاعه فرهنگ کشور، تجلیل از مقام علمی دانشمندان، پژوهندگان برتر ایرانی، تشویق دانشجویان، دانش‌آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی، از طریق اعطای «جایزه بنیاد البرز» به همت فردی نیک اندیش به نام مرحوم حسینعلی البرز تاسیس و وقف شد که ظرف بیش از نیم قرن، چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرار داده است.

عزیزالله وکیلی

ISO standard certificate

گواهی ایزو 13485، تمرکز بر سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ خدمات پس از فروش و توزیع انواع تجهیزات پزشکی دارد که شرکت آنهوما موفق به کسب  این گواهی استاندارد شده است.

گواهی ایزو آنهوما