برچسب: بالشت ویترکتومی بالش چشمی پرون جراحی شبکیه چشم

مقاله

هر آنچه که در مورد BFR و روش درمانی آن باید بدانید

در این مقوله به صورت مختصر و مفید در مورد عمل ویترکتومی و درمان جداشدگی شبکیه (پارگی شبکه چشم ) و مراقبت های پس از آن استفاده از بالشتک چشم ( headrest prone) یا به عبارت دیگر بالشتک دمر و نحوه خوابیدن بعد از عمل شبکه چشم در عمل ویترکتومی صحبت خواهد شد.

توضیحات بیشتر »