برچسب: DVT Risk

ریسک ابتلا به DVT
DVT

ریسک ابتلا به DVT

هنگامی که یک لخته خون در یکی از وریدهای عمقی شما تشکیل می شود، به آن ترومبوز ورید عمقی (DVT) می گویند. DVT می تواند باعث درد و تورم شود. دانستن ریسک های ابتلا میتواند برای جلوگیری از DVT موثر باشد

توضیحات بیشتر »