برچسب: surgical instruments

پوزیشن فاولرز
پوزیشن جراحی

پوزیشن فاولر(fowler’s)

پوزیشن فاولر(Fowler’s) پوزیشن فاولر تعیین پوزیشن بیمار برای یک عمل جراحی ایمن و موثر حیاتی است. پوزیشن فاولر رایج ترین پوزیشن برای بیمارانی است که

توضیحات بیشتر »