اسلینگ لگنی

ترومای لگنی اغلب در حوادثی که در آن انرژی جنبشی بالایی به بیمار منتقل می شود مانند تصادفات که علت می تواند سقوط ساده باشد رخ می دهد که می تواند منجر به خونریزی داخلی شدید شود که می تواند باعث مرگ ومیر بالا شود (تقریبآ3/1بیماران )یک اقدام موثر برای کنترل این خون ریزی ها استفاده از اسلینگ لگنی  است .

اسلینگ لگنی برای استفاده در موارد مشکوک به شکستگی آسیب لگن طراحی شده شکستگی لگن بسیار دردناک است و خونریزی ناشی از آن ممکن است منجر به یک وضعیت تهدید کننده برای زندگی بیمار شود.واز نظر علمی و بالینی ثابت شده است که نیروی ایمن و موثر برای نگه داری وتثبیت شکستگی های لگن ایجاد می کند .

اسلینگ لگنیاسلینگ لگنی به همراه دوکاف است که بالا ترین فشار را بر روی حلقه لگنی قدامی وپشتی ایجاد می کند.

بنابراین منجر به کنترل بهترخونریزی می شود. فشاربه طوردائم حفظ می شود ویا در صورت لزوم توسط کاربر قابل کنترل است.

مطالعات اخیر نشان داده که اسلینگ لگنی یک کمک بسیار کارآمد  است که می تواند به سرعت وراحتی اعمال شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *