برچسب: روش محدودیت جریان خون

نقش محدود کننده جریان خون در ریکاوری چیست
BFR

مزایای BFR

تمرین محدودیت جریان خون (BFR) روشی است که به تسریع روند توانبخشی و کاهش خطر آسیب های بعدی کمک می کند. نشان داده شده است

توضیحات بیشتر »