این رویداد را با هدف شبکه سازی، بازار سازی و جذب سرمایه برای شرکت های فناور، استارتاپی و دانش بنیان برگزار شد.

اطلاع رسانی در این زمینه از یک ماه قبل انجام شد و بیش از ۵۰ ایده برای دبیرخانه ارسال شد که از این میزان، ۴۰ ایده حائز شرایط ارائه در این رویداد بودند.

جشنوراه نوآوری و فناوری شیراز طی سه روز برگزار گردید و طی این سه روز، نحوه ارایه محصول به سرمایه گذار، نحوه ارزیابی دانش بنیانی و در روز پایانی ارائه طرح ها در دو بخش ارائه تیم ها و ارائه نیازهای فناورانه سازمان ها، دستگاه های اجرایی و صنایع بزرگ استان برگزار گردید و در انتها، نتایج به داوری گذاشته شد.

فناوری های نوین در کسب و کار
کسب رتبه سوم توسط شرکت آنهوما در فناوری های نوین در کسب و کار

کارگزار رسمی فن بازار منطقه فارس با اعلام این مطلب که به سه تیم برتر جوایزی اعطا شد است، گفت: این رویداد با همکاری پارک علم و فناوری فارس، شرکت شهرک های صنعتی فارس، مرکز نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، فن بازار منطقه فارس و هولدینگ برنا، این برنامه برگزار شد.

شرکت های حاضر در این رویداد در تمام زمینه ها از جمله گیاهان دارویی، تجهیزات پزشکی، نفت، گاز و پتروشیمی حضور داشتند، بیشترین نیازهای مطرح شده در این رویداد، بحث های هوشمند سازی و ساخت بستر IT بوده است.

سطح بلوغ و فناوری در این رویداد بالای ۶  اعلام شد و خوشبختانه طرح های شرکت کنندگان این رویداد، از سطح آزمایشگاهی بالاتر بوده و حتی برخی به مرحله تولید صنعتی نیز رسیده اند.

عدم حمایت دستگاه های اجرایی از این رویداد ها از مشکلات اساسی در صنعت می باشد و بزرگترین مشکل در صنایع دانش بنیان فارس، نبود صندوق خطر پذیر موسوم به VC در استان است.

کارگزار رسمی فن بازار منطقه فارس، همچنین از حضور پررنگ 10 VC از استان های تهران و اصفهان خبر داد و گفت: ۱۵۰ نفر از صنعتگران،سرمایه گذاران و تیم های فناور در قالب جشنواره نوآوری و فناوری شیراز در پارک علم و فناوری فارس حضور داشتند.

مقالات