هر آنچه که در مورد BFR و روش درمانی آن باید بدانید

تحليل عضلاني يكي از موضوع هاي قابل توجه و حائز اهميت در بين ورزشكاران و افراد كهن سال و افرادي كه آسيب ارتوپدي ديده اند مي باشد، به طوري كه افراد زيادي سالانه با اين موضوع درگير بوده و هزينه هاي جاني ومالي زيادي را درجهت آن پرداخت ميكند.

 ورزشكاران آسيب ديده، افراد كهن سال كه دچار تحليل عضلاني   (dystrophy)شده اند وصدمات  ارتوپدي  شامل  (ACL اي سي ال  )  Anterior Cruciate Ligament پارگي رباط صليبي پا  و التهاب تاندون ها و غضروف هاي ديده اند، فرايند طولاني را بايد پشت سر بگذرانند تا بتوانند قدرت فيزيكي خود را دوباره احيا كرده و به حالت قبلي خود بازگردد اين فرايند باتوجه به ميزان جراحات و قدرت بدني فرد مدت زمان متغيري دارد كه در هر صورت اين دوره طولاني و طاقت فرسا است از اين رو  وجود دستگاهي كه بتواند مدت دوره نقاهت را كاهش دهد از اهميت بالايي برخوردار است. 

مشكل هاي موجود در حيطه تقويت عضلاني:

1.در بين ورزشكاراني كه دچار پارگي رباط صليبي (ACL)مي شوند بايد مدت زماني از ورزش كناره گيري كرده فعاليت هاي سنگين انجام ندهند تا بهبودي حاصل شود و چون  به دليل طولاني بودن دوره نقاهت و وجود مسابقات محدوديت زماني با كامل نشدن روند درمان به عرصه بازگشتند و فشار بيشتري را روي اندام اسيب ديده وارد مي  كنند كه به خودي خود اين موضوع باعث آسيب بيشتر به جاي اثر بخشي است.

2.از جهتي ديگر ورزشكاران بدون مشكل جسماني نيز با نزديك شدن به دوره مسابقات بايد تمرين هاي شديد و متداولي را جهت بالا بردن قواي بدني خود انجام دهند؛ با مقايسه هاي انجام شده به نسبت مدت زمان طولاني تمرين ها و بازده نهايي آن ميتوان به صراحت بيان كرد كه درصد افزايش عضله ها و نرخ درگير شدن ميو فيبريل ها بسيار كمتر از مدت زمان گذاشته شده است. در نتيجه عدم تناسب زمان صرف شده و انرژي گذاشته شده براي ورزش هاي بسيار سنگين و بازده دريافتي به خصوص در شرايط محدوديت وقت خود يك مشكل است.

3.همانطور كه بالاتر اشاره شد دسته ديگري از افراد نيز وجود دارند كه بر اثر كهولت سن دچارhyper atrophy ميشوند، كه قابليت انجام دادن كارهاي سنگين را از آنها مي گيرد و تحليل عضلاني به آنها اجازه وزنه زدن جهت بازيابي عضلاتشان را به آنها نمي دهد. از اين رو روز به روز بيشتر دچار تحليل عضلاني شده و توانايي خود را بيش از پيش دست ميدهند و احتياج پيدا ميكنند به تعداد متعددي جلسات فيزيو تراپي كه افزايش اين جلسات نيز ميتواند براي اين دسته از افراد طاقت فرسا باشد.

4.يكي از مشكلاتي كه كادر درمان و فرد بيمار بعد از بهوش آمدن از شرايط كما در طولاني مدت و يا complete bed restبا آن دست و پنجه نرم ميكنند موجه شدن با ضعف و تحليل عضلاني است ،كه بيمار را مجبور ميكند بعد از گذراندن دوره سخت بازگشت از كما با عوارض آن درگير شود ومدت زماني زيادي را جهت درمان و راه حلي براي احيا بدني خود باشد و با تاثيرات رواني بعد از نيز درگير شوند. در حالي كه با وجود دستگاهي كه بتواند بدون انجام فعاليتي حتي در حالتي كه فرد در شرايط   bed restقرار دارد از بروز تضيف عضلاني جلوگيري كند مهم شمارده مي شود. 

5.در حال حاضر جامعه مدرن با مشكل بزرگي به نام زندگي ماشيني و روتين ثابت نشيني مواجه است، آمار بسيار زيادي از افراد در طول روز، محل كار پشت ميز نشسته اند و ساعت ها بدون هيچ گونه فعاليتي باقي مي مانند و از سوي ديگر با اتمام زماني كاري زماني كافي را جهت ورزش كردن نداشته و آنها نيز به مرور به مشكلي مشابه دچار مي شوند، از همين جهت نياز به دستگاهي كه بتواند جبران كننده باشد در جهت جلوگيري از بروز ضعف عضلاني و تقويت آن به گونه اي كه قابل استفاده براي طيف گسترده اي از بيماران و پزشكان فيزيوتراپ باشد از اهميت بالايي برخوردار است.

همانطور كه پيشتر بيان شد گسترده اي از افراد با  ضعف عضلاني و نياز به افزايش قدرت بدني خود در مدت زمان محدود به نوع خود روبرو هستند.

دستگاه BFR مدل يلسا ، دستگاهي ديجيتال و هموشمند مي باشد كه در فيزيوتراپي براي افزايش قدرت عضلاني و در ورزشكاران براي افزايش حجم عضله بسيار مورد استفاده و استقبال  قرار گرفته است. بدين صورت كه با تمرينات راحت تر و وزنه هاي سبك تر اثري مشابه در تمرينهاي طولاني مدت و سخت دارد. بدين گونه كه در مدت بسيار كوتاه عضلات دچار هيپرتروفي مي شوند و قدرت عضلاني افزايش مي يابد. فناوري به كار برده شده براي اعمال محدوديت جريان خون در سيستم BFR ،بر اساس مكانيسم عملكرد تورنيكت و كاف هاي پزشكي ميباشد كه داراي ويژگي هاي ايمن و منحصربه فردي است كه براي اعمال  blood flow restriction training،برنامه ريزي شده است.

دستگاه يلسا داراي پروتكلهاي مشخص، براي انجام BFR در اندامهاي فوقاني و تحتاني، مي باشد. اين دستگاه با ايجاد محدوديت جريان خون؛ به انجام تمرينات توانبخشي و ارائه نتايج باليني مثبت، كمك ميكند. همچنين، اين دستگاه قابل استفاده براي بيماراني مي باشد كه پس از عمل جراحي، با توصيه ي پزشك، به اعمال محدوديت جريان خون جهت بازيابي قواي بدني نياز دارند.

مزاياي دستگاه يلسا

افزايش قدرت عضلاني در بيماريهاي اسكلتي عضلاني با هزينه هاي بسيار كمتر نسبت به جراحي و عوارض آن  بسيار مناسب براي استفاده در مراكز فيزيوتراپي و بازتواني بيماران پس از عملهاي جراحي و ارتوپدي تقويت عضلات ورزشكاران و تسريع در ترميم آسيبهاي عضلاني ورزشكاران بازتواني افرداد مسن و ناتوان

توانبخشي بيماران قلبي و پس از عمل جراحي قلب

دستگاه BFR مدل يلسا براي گروهاي زير ايده ال است:

تمام كساني كه خواهان افزايش قدرت و سايزعضلات خود هستند به خصوص ورزشكاراني كه به تمايل به افزايش قدرت بدني و عضلاني در مدت زمان محدود دارند.

كساني كه به علت درد مفاصل قادر به تحمل وزنه هاي سنگين در حين تمرين نيستند.

فيزيوتراپي و بازتواني بيماران پس از عمل جراحي ارتوپدي و آسيب هاي ورزشي مفاصل مانند بازسازي رباط صليبي قدامي ACL، آرتروپالستي كامل ، بيماران استيوآرتريت ، التهاب تاندون ها و غضروف Anterior Ligament  Cruciate و آرتروسكوپي زانو.

در مراكز فيزيوتراپي و بازتواني جهت افزايش و بازيابي قدرت عضلاني افراد مسن، ناتوان، جانبازان و بيماران تحت مراقبت هاي ويژه وافراد بستري در خانه.

كساني كه تحت توان بخشي قلبي هستند يا كساني كه در حال ريكاوري بعد  از جراحي هستند.

ورزشكاراني كه نيازمند جلسات آموزشي ريكاوري فعال هستند.

فضانورد هايي كه به تازگي از فضا بازگشته اند.

خانم هايي كه خواهان افزايش عضله و قدرت هستند ولي نمي خواهند كه وزنه هاي سنگين بلند كنند.

درافراد كارمند به دليل نداشتن زمان كافي و ذيق وقت  

در افراد COMPELE BED REST به دليل قرار گرفتن در حالت كما و از دست دادن توانايي حركتي خود ،حتي بدون انجام فعاليتي از تحليل عضلاني جلوگيري مي كند.

در افرادي كه دچار آسيب هاي ارتوپدي شده اند و يا رباط صليبيACLآنان آسيب ديده است.

از اين رو دستگاهي به نام BFR مدل يلسا ساخته شركت فراهوش الكترو مكانيك آرسام برند آنهوما با محدود سازي جريان خون يك روش ريكاوري را ارائه ميدهد است كه با كمترين فعاليت بدني بيشترين بازده را بدهد و به روند عضله سازي سرعت بخشد.

اين دستگاه شامل:  

  1. كاف مشابه كاف فشار خون داراي دوسايز بزرگران كوچك بازو
  2. سيستم مانيتورينگ

روش كار:

كاف هاي مخصوص توليدي شركت آنهوما كافYALSAبه دور دست و پا بسته مي شود با كمك دستگاه اصلي ،فشار مناسب كه باعث كاهش جريان خون اندام مي شود را بر روي كاف وارد مي كنيم. ميزان بادكردن كاف بايد به حدي باشد كه جريان خون را محدود كند تا اثرات مفيد دستگاه موثر واقع شود . نبايد با انسداد كامل جريان خون به اندامها، عضالت، عروق و اعصاب آسيب وارد كرد. به گونه اي كه با كنترل ميزان اكسيژن خون و افزايش فشار وارد بر كاف تا رسيدن به حد نهايي انسداد كامل اكسيژن ادامه داده  وفشار MAX را ثبت مي كنيم ، حال فشار را تا40 الي 80 درصد مقدارثبت شده بست به توان و تحمل كاربر تنظيم كرده و روند درماني شروع مي شود.

  كاف هادر سايزهاي مختلف متناسب با سايز اندام مصرف كننده و براي بازو و ران توليد مي شوند. و به نحوي طراحي شده اند كه خود فرد قادر است آن را بر روي اندام ببندد، بسيار بادوام هستند و قابليت شستشو و ضدعفوني كردن را دارند.

فشار دستگاه قابل تنظيم است و مدت زمان باد بودن كاف به كاربر نمايش داده مي شود. سبك و قابل حمل مي باشد.

http://noyanovin.irمكانيسم پزشكي دستگاه:

زماني كه كاف ها به درستي قرار داده مي شوند با موقعيت مناسب و فشار متناسب شريان در جريان محدود شده است و جريان خروجي عميق وريدي بسته شده و فضاي مويرگي-وريدي متورم ميشود. عضلات در شرايط جريان محدود شده خون منقبض شده از فسفات هاي درون سلولي دخيره انرژي و اكسيژن با اهنگ سريع تري استفاده مي كنند. محصولات هدر رفته متابوليك انباشته مي شوند و هموستاز در عضله فعال گم شده و در نتيجه وقتي بافت بيشتر هايپوكسيك مي شود، ذخيره هاي انرژي تخليه مي شوند و گليكوليز بي هوازي تلاش ميكند كه با افزايش سرعت آن كه  مقداري ATP توليد ميكند، جبران كند ولي همچنين يك اختلال قابل توجه در هموستاز ماهيچه توليد ميكند، درنهايت غلضت اسيد لاكتيك خون و بينابيني و درون سلولي را افزايش ميدهد.

هايپوكسيا،اسيدوز،يون لاكات ، فسفات غير معدني ،AMP و بسياري از فاكتور هاي ديگر نشان داده شده اند كه باعث سنتز پروتيين در سلول هاي ماهيچه ميشوند.اين تاثيرات BFRمنجر به تحريك عضله،تاندون و رشد عروقي مي گردد.

اين تكنيك بوسيله تورنيكت ديجيتال و كاف به مغز اعلام ميكند كه مواد آنابوليك مانند هورمون رشد انسان 290 بار بيشتر از مبناي اوليه ساخته شود.

 

فناوري دستگاه ديجيتال يلسا:

يك تايمر اعمال فشار BFR كه به آساني قابل تنظيم ميباشد، مدت زماني را كه كاف تحت فشار باقي مي ماند را كنترل مي كند. به علاوه، تايمر فعال شده توسط كاربر، فواصل زماني برنامه ريزي شده براي استراحت را كنترل ميكند و آالرم هاي صوتي دستگاه، به كاربر براي شروع مجدد، هشدار مي دهد. همچنين اين تايمر، زمان مناسب براي خونرساني مجدد به اندام را در بين چرخه هاي اعمال فشار، نمايش مي دهد. فشار كاف در حين حركت اندام ،نزديك به فشار انتخاب شده، حفظ مي شود؛ به طوري كه آلارم هاي صوتي و تصويري در صورت افزايش فشار بيش از حد بر كاف، هشدار مي دهند.

دستگاه  BFR يلسا براي افراد مصدوم و نا متوازن عالي ست و همچنين براي فعاليت هاي سبك در محل كار و منزل يا در حين مسافرت موثر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *