دسته بندی: گرم کن بیمار

گرم کن بیمار

لرزیدن بعد از عمل

لرز بعد از عمل یک مشکل بسیار شایع است اما شدت آن متفاوت است. می تواند گاهی اوقات باعث ناراحتی زیادی می شود. لرزیدن می‌تواند

توضیحات بیشتر »